Vì bảo vệ Quang Hải, Công Phượng lĩnh thẻ vàng - BÓNG ĐÁ VIỆT 24H